Načela in cilji vzrejanja


Vzreja je temeljna kinološka dejavnost, od katere je odvisna vsaj polovica lastnosti naših psov, kajti polovico le teh prinesejo mladiči na svet, polovico njihovih lastnosti pa jim da okolje, v katerem kot mladiči in pozneje kot odrasli psi, živijo.

Da bi lahko vsaj do neke mere predvideli lastnosti psa, je pomembno, da poznamo njihove prednike in to kar nekaj generacij (kolen, rodov) nazaj. Tako imamo pri vzreji psov možnost poudarjati pozitivne lastnosti, pa tudi v veliki meri izločati negativne. To je osnova vzrejne selekcije, v kateri posvečamo največ pozornosti zdravju, zunanjosti in značajskim lastnostim psa.

Že teh nekaj skromnih navedb kaže na to, da smo kot kinologi dolžni vzrejati le čistopasemske pse, se posvečati njihovemu zdravju, uporabnosti in maksimalnemu sožitju z naravo in človekom.

POMEMBNE INFORMACIJE
Sestava vzrejne komisije ŠKD Ljutomer-Križevci:
- Silvo Potočnik, predsednik, tel.: 051 362 256,
- Mladen Tomšič, vzrejno tetovirni referent, tel.: 041 437 809,
- Mojca Rupnik, članica,
- Franc Dvanajščak, član.

Aktivnosti vzrejne komisije:

vodenje evidence o vzreji čistopasemskih psov članov KD Ljutomer,
izdelava poročil in drugih gradiv za potrebe organov društva,
spodbujanje vzreje čistopasemskih psov preko informiranja in izobraževanja članov društva,
izvajanje vzrejnih prireditev samostojno in v okviru siceršnjih priredit društva,
informiranje članov društva o vzrejnih prireditvah v širšem prostoru in pomoč pri pripravi psov za udeležbo na teh prireditvah,
predstavljanje razstavnih in vzrejnih uspehov članov ŠKD ljutomer-Križevci.Predstavitev registriranih psarn članov šKD Ljutomer-Križevci:
Na tem mestu želimo predstaviti registrirane psarne naših članov, zato vas pozivamo člane ŠKD Ljutomer-Križevci, da nam pošljete podatke o vaši psarni in sicer:
priimek in ime ter naslov (tudi elektronski) s telefonsko številko lastnika psarne, ki mora biti član našega društva,
pasmo psov, ki jo vzreja,
druge zanimive podatke.

PONUDBA MLADIČEV

Pošiljajte nam podatke o ponudbi mladičev, da jo bomo objavili in sicer:

- pasma,
- starost mladičev,
- podatki o starših,
- drugi zanimivi in potrebni podatki o leglu.


RAZSTAVNI USPEHI NAŠIH ČLANOV


- kraju in datumu razstave,
- osvojenih ocena, naslovih in prvaštvih,
- zelo bomo tudi veseli fotografij.

Na tem mestu želimo objavljati uspehe članov nešega društva na razstavah, zato nam pošiljajte obvestila o:

PRIJAVNICA ZA TEČAJE

Na tečaj šolanja psa se lahko prijavite tako, da izpolnite E-PRIJAVNICO. 

Izpolni prijavnico →