Volilna skupščina

Volitve

Novoizvoljeni UO ŠKD Ljutomer-Križevci:

Silvester Lovrenčič            Predsednik
Petra Pleh                         Podpredsednica
Emil Polanič
Jožef Čuk
Feliks Vrbanjščak
Marjan Novak                   Gospodar I
Zvonko Vučko
Bogomir Dajčer                 Gospodar II
Miran Stajnko
 
Novoizvoljeni nadzorni odbor ŠKD Ljutomer-Križevci:
Gabriela Bratina
Dušica Žnidarič
Vekoslav Filipič
 
Disciplinska Komisija:
Drago Zver
Anton Stajnko
Andreja Petek
 
Blagajnik:
Majda Hozjan