Program dela za 2015

Plan dela

Lukavci 14. 03. 2015

Plan dela ŠKD Ljutomer-Križevci za leto 2015

1. Organiziranje 30. Kinološkega plesa.

2. Organiziranje spomladanskega tečaja (šolanja psov) z začetkom v mesecu marcu.

3. Izobraževanje inštruktorjev šolanja skozi celo leto pri KZS.

4. Organiziranje spomladanskega tečaja v agilityju.

5. Organiziranje izpitov v društvu (predvidoma v mesecu juniju).

6. Redno vzdrževanje vadbenega poligona in doma.

7. Turnir šolanih psov v sklopu občinskega praznika občine Križevci v klasiki in agilityju,  sobota, 22. avgusta 2015.

9. Organiziranje jesenskega tečaja šolanja psov.

10. Organiziranje kinološkega pohoda s psi (predviden datum mesec maj).

11. Predstavitev društvene dejavnosti po domovih starejših.

12. Sestavitev ekipe za razne prikaze (za promocijo društva).

13. Spodbujanje tekmovalcev, da se pričnejo udeleževati tekem, saj s svojo prisotnostjo na tekmah promovirajo društvo in samega sebe.

To je bil predlog plana, ki je bil na skupščini v celoti sprejet.

Predsednik ŠKD,
Silvo Lovrenčič