Volilna skupščina društva

Vljudno vabljeni na redno volilno skupščino Športnega kinološkega društva Ljutomer-Križevci, ki bo v soboto, 30. marca 2019, ob 18:00, v prostorih gostilne Šadl v Križevcih pri Ljutomeru.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Izvolitev organov skupščine: delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), verifikacijske komisije (trije člani), zapisnikarja, dva overovatelj zapisnika, komisijo za sklepe in izvolitev tričlanske volilne komisije.
 3. Poročila predsednika društva, predsednikov komisij, blagajnika in predsednika nadzornega odbora društva.
 4. Razprava po poročilih in beseda gostov.
 5. Razrešnica vsem organom društva.
 6. Predlogi za nove organe društva (s strani delovnega predsednika).
 7. Volitve predsednika društva (upravnega odbora), predsednika nadzornega odbora, osem članov upravnega odbora.
  Predsednik društva in predsednik NO se volita posamezno. Ostali člani UO in NO se volijo v paketu.
  Po izvolitvi novega predsednika, novi predsednik poda novi predlog plana dela za leto 2019 skupščini v potrditev z možno dopolnitvijo plana.
 8. Razno