Organi društva

UPRAVNI ODBOR ŠKD Ljutomer-Križevci:
Silvester LOVRENČIČ, predsednik
Petra PLEH, podpredsednica
Emil POLANIČ, član
Jožef ČUK, član
Feliks VRBANJŠČAK, član
Marjan NOVAK, gospodar I
Zvonko VUČKO, član
Bogomir DAJČER, gospodar II
Miran STANJKO, član
 
NADZORNI ODBOR ŠKD Ljutomer-Križevci:
Gabriela BRATINA, predsednica
Dušica ŽNIDARIČ, članica
Vekoslav FILIPIČ, član
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Drago ZVER, predsednik
Anton STANJKO, član
Andreja PETEK, članica
 
BLAGAJNIK:
 Majda HOZJAN