Mala šola I in II

Vloga psa v današnji družbi se je močno spremenila. Pes ni več samo čuvaj kmetij in dvorišč, temveč je postal ob tem tempu življenja spremljevalec, ob katerem se človek sprosti. Prav zaradi te vloge so se spremenili izpitni programi in s tem tudi način šolanja psov. Pes mora izvajati vaje sproščeno, veselo, pozorno, natančno in hkrati mora biti sprejemljiv za širšo okolico: se pravi, da ne sme kazati znakov agresivnosti do drugih psov, ali do ostalih živali, in vodnik ga mora znati obvladati. Tako se začne z psov ukvarjati že ob prihodu v nov dom s pravilno vzgojo, ki je izjemnega pomena za psa za kasnejše šolanje.

Tako so nastali tečaji kot so šola za mladičke (socializacija in vzgoja mladička), mala šola, ki temeljita na vzgoji psa in pripravi na osnovno šolanje, ki je šolanje v pravem pomenu besede. V vseh tečajih pa je osnovno pravilo, da je vodnik vodja psa, da zna postaviti kontakt med psom in vodnikom, ter odreja tudi nagrado, seveda ob pravilnem delu. Zelo lepo je videti vodnika in psa, ki imata pozitiven kontakt, ki opravljata vaje veselo, sproščeno in hkrati še natančno. Seveda je za to potrebno veliko dela in truda, vendar se splača, saj je le dobro vzgojen in šolan pes v veliko veselje vodniku, s katerim se lahko giblje tudi v urbanem okolju.
 
MALA ŠOLA I
Skupina (tečaj) je namenjena vodnikom in psom brez predznanja. Priporočljiva starost psa je 5-12 mesecev.

V MALI ŠOLI I se predstavijo najosnovnejše stvari glede šolanja, pravilne igre, prehrane, nege, bivalnega prostora, pasme, velik poudarek pa je na pozornosti psa na vodnika in pravilen kontakt pes - vodnik. Vodniki spoznajo tudi osnovne vaj poslušnosti.
 
MALA ŠOLA II
Skupina (tečaj) je namenjena vodnikom in psom s predznanjem pridobjenim v tečaju SOCIALIZACIJE IN VZGOJE (prej Šola za mladičke) ter MALA ŠOLA I.
V MALI ŠOLI II dajemo poudarek na:
- učenje osnovnih vaj poslušnosti, kot so: »sedi«, »prostor«, »osnovni položaj», »poleg«, »sem«, »odlaganje« (podaljševanje vedenj in utrjevanje v različnih situacijah),

- utrditev dobre navezave med vodnikom in psom,
- usposabljanje in izobraževanje vodnika za razumevanje psa in samostojno delo z njim.
 
TRAJANJE TEČAJA?
Tečaj obsega deset srečanj (po dve šolski uri) od tega osem srečanj dela s psmi in dve uri teoretičnega izobraževanja vodnikov. Tečaj poteka v skupini, posebni problemi se rešujejo individualno.
Srečanja potekajo enkrat tedensko na vadbišču ŠKD Ljutomer-Križevci.
 
OPOZORILO
ŠKD Ljutomer-Križevci za prevzgojo nevarnih psov ni registrirano pri UVHVVR. V primeru resnih vedenjskih problemov/težav vas bomo preusmerili v za to ustrezno inštitucijo.

PRIJAVNICA ZA TEČAJE

Na tečaj šolanja psa se lahko prijavite tako, da izpolnite E-PRIJAVNICO. 

Izpolni prijavnico →